Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

  • स.प्र.जि.अ. श्री भक्तबहादुर खड्का द्वारा प्रजिअ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

  • प्र.जि.अ. ज्यूको आसन ग्रहण कार्यक्रम

  • नायव सुब्बा श्री प्रदीप राई द्वारा प्रजिअ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

  • खरिदार श्री राम प्रसाद भट्टराई द्वारा प्रजिअ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

  • Nepal Police DSP श्री नविन किशोर प्रधान द्वारा प्रजिअ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

  • सशस्त्र DSP श्री नरदीप कुमार वस्नेत द्वारा प्रजिअ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

  • अनुसन्धान अधिकृत श्री कञ्चन पाण्डे द्वारा प्रजिअ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

सबै सूचना
सबै समाचार
विश्वराज न्यौपाने
विश्वराज न्यौपाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भक्त बहादुर खड्का
भक्त बहादुर खड्का

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852069666

प्रदिप राई
प्रदिप राई

नायब सुब्बा

हरिमाेहन सुतिहार
हरिमाेहन सुतिहार

नायब सुब्बा

योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन
योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन

लेखापाल

गाेविन्द लिम्बु
गाेविन्द लिम्बु

कम्प्यूटर अपरेटर

राम प्रसाद भट्टराई
राम प्रसाद भट्टराई

खरिदार

ऋषिराज पाेखरेल
ऋषिराज पाेखरेल

खरिदार

कामेश्वर कुमार यादब
कामेश्वर कुमार यादब

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

फौद बहादुर भण्डारी
फौद बहादुर भण्डारी

कार्यालय सहयोगी


विश्वराज न्यौपाने
विश्वराज न्यौपाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भक्त बहादुर खड्का
भक्त बहादुर खड्का

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रदिप राई
प्रदिप राई

नायब सुब्बा

हरिमाेहन सुतिहार
हरिमाेहन सुतिहार

नायब सुब्बा

योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन
योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन

लेखापाल

गाेविन्द लिम्बु
गाेविन्द लिम्बु

कम्प्यूटर अपरेटर

राम प्रसाद भट्टराई
राम प्रसाद भट्टराई

खरिदार

ऋषिराज पाेखरेल
ऋषिराज पाेखरेल

खरिदार

कामेश्वर कुमार यादब
कामेश्वर कुमार यादब

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

फौद बहादुर भण्डारी
फौद बहादुर भण्डारी

कार्यालय सहयोगी