Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

स्थानीय तहहरु

                                                                  तेह्रथुम जिल्लाका स्थानीय तहहरु

म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका

www.myanglungmun.gov.np

लालिगुराँस नगरपालिका

www.laliguransmun.gov.np

आठराई गाउँपालिका

www.aathraimun.gov.np

छथर गाउँपालिका

www.chhatharmun.gov.np

फेदाप गाउँपालिका

www.phedapmun.gov.np

मेन्छयायेम गाउँपालिका

www.menchhayayemmun.gov.np


मिति स्थानीय तहहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-08-20 स्थानिय निकायका पदाधिकारीहरुको विवरण
2075-08-20

(3 more files)