Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

राम प्रसाद भट्टराई


राम प्रसाद भट्टराई


राम प्रसाद भट्टराई
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9852053003
ठेगाना Phedap 03, तेह्रथुम
बहाल मिति २०७६ भाद्र ३