Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमकाे CCTV/Camera जडान र प्रयोग सम्बन्धि सुचना ।