Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नागरिकता शिविर स‌ंचालन हुने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ।।

2075-10-10

2075-10-10


laliguras_sibir.jpg तस्बिर :

२०७५ साल माघ ११ र १२ गते लालीगुराँस नगरपालिकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमको आयोजनमा हुने नागरिकता शिविरमा तपसिल बमोजिमको सेवा प्रभावहुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी अनुरोध छ । 

तपसिलमा

१. नयाँ नागरिकता वितरण । 

२. दलित प्रमाणित । 

३. जनजाती दलित प्रमाणित । 

४. द्रुत सेवा राहदानी सिफारिस ।