Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

शान्ति समितिका कर्मचारी साथीहरुको बिदाइ कार्यक्रम

IMG_20181119_135212.jpg
शान्ति समितिका कर्मचारी साथीहरुको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_20181119_135227.jpg
शान्ति समितिका कर्मचारी साथीहरुको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_20181119_135242.jpg
शान्ति समितिका कर्मचारी साथीहरुको बिदाइ कार्यक्रम
IMG_20181119_135336.jpg
शान्ति समितिका कर्मचारी साथीहरुको बिदाइ कार्यक्रम