Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु

2.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_080435.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_090212.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_090956.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_091433.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_091517.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_091530.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु
IMG_20190116_092628.jpg
भुकम्प शुरक्षा दिवश २०७५ का तस्बिरहरु