Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

प्रदिप राई


प्रदिप राई


प्रदिप राई
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल merose.pradip75@gmail.com
सम्पर्क 9852061217
ठेगाना Sahidbhumi 02, धनकुटा
बहाल मिति २०७६ भाद्र १२