Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

कामेश्वर कुमार यादब


कामेश्वर कुमार यादब


कामेश्वर कुमार यादब
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9863912366
ठेगाना छिन्नमतान नगरपालिका 4, सप्तरी
बहाल मिति २०७५ कार्तिक २८