Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

भक्त बहादुर खड्का

  • भक्त बहादुर खड्का

भक्त बहादुर खड्का


भक्त बहादुर खड्का
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल khadkabhakta@gmail.com
सम्पर्क 9852069666
ठेगाना म्याङ्लुङ्ग नगरपालिका 7, तेह्रथुम
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन २७