Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धीहरु‚सिद्धान्त तथा मुल्यमान्यता र नेपाल सन्दर्भमा एक दिने गोष्ठी धनकुटा